210656676_l[1].jpg

心碎 - 陳雷

風吹微微 呀雨落綿綿 今夜又是冷吱吱
 一個人有一罐酒著渡一暝 啦 我無需要人來安慰

 孤單對我來講 已經真慣習 一個人來過日無什麼
 悲歌對我來講 已經聽麻痺 因為我的名字叫心碎

 風吹微微 呀雨落綿綿 今夜又是冷吱吱
 一個人有一罐酒著渡一暝 啦 我無需要人來安慰

 孤單對我來講 已經真慣習 一個人來過日無什麼
 悲歌對我來講 已經聽麻痺 因為我的名字叫心碎

 孤單對我來講 已經真慣習 一個人來過日無什麼
 悲歌對我來講 已經聽麻痺 因為我的名字叫心碎

210656689_l[1].jpg

    全站熱搜

    王叮噹 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()