210656724_l[1].jpg

老瓦厝- 黃妃

有外久 你不曾轉去故鄉彼間老瓦厝
 這多年 你甘會想起細漢彼隻老水牛
 有外久 你不曾聽到阿嬤雜念的聲句
 這幾年 你歷盡多少冷暖人情世事

 離開故鄉外出打拼 經過這呢多年
 找不到淡薄溫暖人情味
 庄腳彼間瓦厝猶原站惦故鄉的山邊
 你甘會記花開滿山的景緻
 今仔日阮又擱返來故鄉這間老瓦厝
 無看見昔日溫暖的人情世事

 有外久 你不曾聽到阿嬤雜念的聲句
 這幾年 你歷盡多少冷暖人情世事

 離開故鄉外出打拼 經過這呢多年
 找不到淡薄溫暖人情味
 庄腳彼間瓦厝猶原站惦故鄉的山邊
 你甘會記花開滿山的景緻
 今仔日阮又擱返來故鄉這間老瓦厝
 無看見昔日溫暖的人情世事

 離開故鄉外出打拼 經過這呢多年
 找不到淡薄溫暖人情味
 庄腳彼間瓦厝猶原站惦故鄉的山邊
 你甘會記花開滿山的景緻
 離開故鄉外出打拼 經過這呢多年
 找不到淡薄溫暖人情味
 庄腳彼間瓦厝猶原站惦故鄉的山邊
 你甘會記花開滿山的景緻
 今仔日阮又擱返來故鄉這間老瓦厝
 無看見昔日溫暖的人情世事

210656713_l[1].jpg

    全站熱搜

    王叮噹 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()